YEDİOCAK DİYALİZ MERKEZİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI PROGRAMI

Özel Yediocak Diyaliz Merkezlerimizde  kalite çalışmaları, yönetimin ve kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte  kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

   KURUMSAL HİZMETLER                                                          

KURUMSAL YAPI

1- Organizasyon şeması         

 • Görev tanımlamaları
 • Ek görevlendirmeler

2- Yediocak Diyaliz Merkezi Politikamız

 • Taahhüdümüz
 • Şemamız

3-Kalite Çevre Hedefleri

 • Kalite çevre programı
 • Çevreler

4-Web Sitemiz

 • Hasta ve çalışan görüş bildirim alanları
 
 
 

KALİTE YÖNETİMİ

1-Kalite Yönetim Görevlendirmeleri

 • Ek Görevlendirmeler
 • Eğitim Kayıtları

2-HD Denetim Planı

 • Önceki Denetim Sonuçları
 • Düzenleyici Önleyici Faaliyetler

3-HD Merkezi İç İletişim

 • HD Merkezi Değerlendirme Toplantıları

4-Tüm Çalışanlara ait Görev Tanımlamaları

 • Tanıtım Kartları
 
 
 

RİSK YÖNETİMİ

1-Risk Yönetim Çalışma Planı

2-Çevresel Risk Değerlendirmesi

3-Risk Analiz Raporu

 
 
 
 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

1-Çevre  ve İş Güvenliği Kazalarının Raporlanması

2-Kurum içi olay raporları, uyumluluk şemaları

3-Tıbbı olayların bildirimi, sapma raporları

4-Ürün Riskleri, şikayetlere ilişkin raporlar

5-Hasta geri bildirimleri

6-İstenmeyen olay bildirimi hakkında DÖF kayıtları

 
 
 
 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM

1-Acil Durumlara Hazırlık ve Acil Durum Yönetimi

2-Acil Durum Eylem Planı

3- Acil Durum Ekibi Görevlendirme ve Eğitim Kayıtları

4-Acil Durum Krokileri, Tahliye ve Tatbikat Kayıtları

5-İş Güvenliği Dökümanları

6-Kırmızı Kot Uygulaması, Yangın Tüpleri ve Söndürme     Sistemi  Kontrolü Varsa Çatı Kontrolü Kayıtları

 

 
 
 
 

EĞİTİM YÖNETİMİ

1-Hasta-Hasta Yakını ve Çalışanlar için Eğitim Planı  Eğitim Faaliyetleri ve eğitim Kayıtları

2-Eğitim Etkinlik Değerlendirme

3-Eğitim Sorumluları Görevlendirmeleri

 
 
 

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

HASTA DENEYİMİ

1-Hasta Tedavi Onam Formları, Böbrek Nakli Bilgilendirme Formları, Ulaşım

2-Mutabakatları ve Hasta Karşılama Paketleri

3-Hasta mahremiyeti, Hasta ile uygun İletişim Metotları Hakkında Eğitim Kayıtları

4-Hasta Eğitim Planları ve Eğitim Kayıtları

5-Hasta-Hasta Yakını Geri Bildirim Kayıtları

6-Hasta Memnuniyet Anketleri, Sonuç Değerlendirme ve  Aksiyonlar

 
 
 
 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

1-Kaynakların Sağlanması (İş Tanımları,İş Sözleşmeleri, İşe alım Süreci)

2-Çalışan Memnuniyet Anketi, Sonuç Değerlendirme ve  Aksiyonlar

3-Periyodik Muayene Kayıtları

4-Kişisel Ekipman Teslim Tutanağı ve Eğitim Kayıtları

5-İş Kazası Bildirimleri

6-Çalışan Dinlenme ve Soyunma Odaları Fiziki Koşulları

7-Fikir Atölyesi

8-Bireysel Öneri Sistemi Hakkında Personele Bilgilendirme  Yapılması

 
 
 
 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

HASTA BAKIMI

1-Diyaliz Tedavisinin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

2-Hasta Tedavi Planlaması ve Gerçekleştirilmesi ve  Yeni Hasta Kabulü

3-Reçetelendirme Süreçleri , Tedavi kayıtları Kayıtları

4-Hemşire ve Personel Vardiya Planlaması

5-Tıbbi Olayların Bildirimi (EX, Serokonversiyon) ve Sapma Raporları

6- Medula Kullanımı ve Kullanımı Konusunda Çalışanların Bilgilendirilmesi

7- Uzman Hekim ve Diyetisyen Aylık Değerlendirilmesi  Formları

8-Hasta Tesis İçi Transferi Ekipmanları (Sedye,Tekerlekli Sandalye gibi)

9-Hasta Düşmelere Karşı Eğitim Kayıtları

10-Acil Durum Ekipman ve İlaçları, Klinik için İlaç Kontrolüne Ait kayıtlar

 
 
 
 

 

İLAÇ YÖNETİMİ

1-İlaç Satın Alma, Muhafaza Koşullarına Uyum

2-Advers Etki Bildirimleri

3-Hastaların Getirdiği İlaç, Malzeme Kayıtları

4-Zorunlu İlaç Kontrolleri

5-İlaç İmha Tutanakları

 
 
 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

1-Tedavi Salonu Atık Yönetimi

 • Dezenfeksiyon uygulamaları
 • Hijyen
 • Dezenfeksiyon kayıtları
 • Hijyen Planları

2-Hijyen Uygulamaları Hakkında Görevlendirmeler ve Eğitim     Kayıtları

3-Endikasyon Kuralı, Gözlem Formları

4-Hasta ve Çalışan Aşı Kayıtları ve Programları

5- Temas İzolasyonları için Kırmızı Etiket Bulundurulması

6-Enfeksiyon Kontrol Eğitim Kayıtları

 
 

 

DESTEK HİZMETLERİ

TESİS YÖNETİMİ

1-Hasta Soyunma Odaları, Dolapları, Hasta WC alarmları ve   Lavaboların Kontrolü

2-Alt Yapı Gereklilikleri

3-Klinik için Güvenlik ve Bina Turu Kayıtları

4-Tesis Kaynaklı Düşmelere Yönelik Risk Kayıtları ve Aksiyonlar

5-Acil Çıkışlara Yönelik Düzenlemeler

6-Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler

7-Hasta Servis Aracı Kontrol ve Bakım Kayıtları, Servis Şoförü  Eğitimleri ve Belgeleri

8-Su Depoları Bakım ve Onarım Temizlik Kayıtları

9-Jeneratör ve Klima Bakım Kayıtları

10-Oksijen Tüpleri Kontrol ve Depolama

 
 
 
 

 

OTELCİLİK HİZMETLERİ

1-Hijyen Planı , Temizlik Malzemeleri, Dezenfeksiyon  Kayıtları

2-Hijyen Uygulamaları Hakkında Kayıtlar

3- Mutfak Personeli Hijyen Eğitim Kayıtları

4-İşyeri Hasta ve Çalışanlar için Yiyeceklerin Güvenli Tedariği ve depolama koşullarının takibi, Gıda Hijyeni ve Şahit numunelerin saklanması

5-Çamaşır Yıkama süreçlerinin Takibi

6- HBsAG Pozitif Hasta Odalarında Yatak Başı Hemşire Çağrı Sistemi ve Bu Hastalara Çağrı Sistemi Hakkında Verilen Eğitimler

7-Temiz Kirli Alan Ayrımı

8-Hasta Bekleme Alanlarının Hijyen ve Temizliği

 
 
 
 

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ

1-Bakım, Onarım, Kalibrasyon Doğrulama Planı

2-HD Kurulum ve İlk Çalıştırma Kayıtları

3-HD Makineleri Bakım Kayıtları

4-Kalibrasyon Kayıtları

5-Sertifikalar ve Etiketler

6-Arıza ve Bakım Kayıtları

7-Depo Stok Kontrolleri

8-Depo Sıcaklık Kayıtları

9-Depo Yerleşim ve Örnekleme Planı

10-Tehlikeli Maddelerle çalışmak, Önlemler ve Depolama

11-Hasta Başı Test Cihazları Bakım ve Temizlik. Bu konuda Personellere Verilen Eğitim Kayıtları

12-Tıbbi Cihaz Kimlik Kartları

 
 
 
 
 

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV KAYITLRI

1-Hasta Dökümantasyonu ve Ürünlere İlişkin İzlenebilirlik

2-Personele Verilen Eğitim Kayıtları

3-Hasta Dosyaları Tanımlama

 
 

ATIK YÖNETİMİ

1-Atık Yönetimi Hakkında Personele Verilen Eğitim Kayıtları

2-Atık Yönetim Planları

3-Atık Ayrımı (Tehlikeli, Tıbbi, Evsel Geri Dönüştürülebilir gibi)

4-Geçici Depolama Alanlarının Kontrolü

5-Bu Görevde Çalışan Personelin Sağlık Kontrolleri (altı ayda bir)

6-Atıklar Hakkında Bakanlık Bildirimi

7-Çevre Raporlaması

8-Çevre Kazalarının Kayıt Altına Alınması

 
 

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

1-Sözleşmeler ,Tedarikli Seçimin Değerlendirilmesi, Onaylı Tedarikçi Listesi

2-Taleplerin Oluşturulması

3-Dış Kaynaklı Dokümanların Takibi

 

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergenin İzlenmesi ve Kalite Göstergeleri

1-Veri Analizi

2-Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi

3-Bunlara İlişkin İyileştirmeler

4-DÖF Kayıtları

5-DÖF Değerlendirmesi ve Onayları

6-Göstergelere İlişkin Sonuçların Bakanlıkça Oluşturulan Elektronik Veritabanına gönderilmesi

 
 
 
 

 

Adres

Yıldırım Beyazıt Mh.14080 Sk. No 11
Osmaniye

Mesai Saatleri

Pazartesi-Çarşamba-Cuma 05:30 - 19:00
Salı-Perşembe-Cumartesi 05:30 - 15:00
Pazar Kapalı

Sosyal Medya